Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

More Felt!!!

Hello.

Just a quick post for today...a book cover...

a black pansy weird....???


 and some close ups...

Thank you soooooooooooooooooo much for visiting today!!!
I'd really REALLY love to read your comments!!!
Hope you liked it!!!
 Until my next post.........................................................
    xoxo
 Makrina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου